Rökning

Rökning

År 2003 infördes den så kallade Clean Indoor Air Act i New York City, vilket innebär att det är olagligt att röka på arbetsplatser och offentliga platser inomhus, inklusive gallerior, tunnelbanestationer, terminaler och hållplatser, samt ombord på tåg och bussar. Lagen omfattar även skolor, universitet och sjukhus, liksom hotellobbyer, trapphus och korridorer, samt hobbyrum, tvättstugor och andra allmänna lokaler i flerfamiljshus. Rökförbudet gäller även restauranger, barer och klubbar, men det finns fortfarande ett fåtal privata klubbar och cigarrbarer som tillåter rökning - ofta i avskiljda rum med extra ventilation. För att en inrättning ska få erbjuda rökning i sina lokaler krävs specialtillstånd från the Department of Health and Mental Hygiene. 

Rökning på allmänna platser utomhus

Sedan den 3:e maj 2011 är det även förbjudet att röka utomhus på de flesta offentliga platser i New York City. Överträdelse kan, förutom en tillsägelse från irriterade New Yorkbor, även leda till böter på allt från $50 upp till $300. Platser som omfattas av rökförbudet är stadens drygt 1 700 allmänna parker (inklusive Central Park), alla torg där fotgängare vistas (såsom Times Square och Herald Square), samtliga stränder och strandpromenader, lekplatser och poolområden, samt allmänna golfbanor, arenor och andra sportanläggningar - såväl inomhus som utomhus. 

Var får jag röka?

Antirök-lagarna infördes i syfte att minska de negativa effekterna av andrahandsrökning och för att ge invånare och besökare en trevligare upplevelse på stadens allmänna platser. Rökning är dock fortfarande tillåten på parkeringsplatser, gator och trottoarer - även där dessa omger eller angränsar till parker. Mittremsor på större gator, som exempelvis Broadway, omfattas inte av rökförbudet, även om de tekniskt sett tillhör stadens parker. Det är även tillåtet att röka i privata lägenheter och andra bostäder, under förutsättning att eventuella dagis eller vårdcentraler i närområdet inte är öppna.

Åldersgräns för inköp av tobak 

I New York är det, precis som i Sverige, olagligt att sälja cigaretter eller andra tobaksprodukter till personer under 18 år. Däremot finns det ingen lag som hindrar individer som inte har fyllt 18 år att inneha eller konsumera tobak.

Borgmästare Michael Bloomberg har dock röstat igenom en ny lag som förbjuder cigarettförsäljning till personer under 21 år vilket kommer att börja gälla 1 maj 2014.

Kommentarer

Fyll i fälten nedan för att kommentera. Kommentarer kan ta upp till 48 timmar att bli godkända.


Hans Lindell

Jag tycker att detta värkar vara helt OK..Jag är storrökare själv.