The Great Fires of New York

The Great Fires

New York City har drabbats av två katastrofala bränder - första gången strax efter att britterna ockuperat staden under amerikanska frihetskriget 1776 och igen 1835. Båda bränderna förändrade stadsbilden radikalt och fick konsekvenser som påverkade både staden och befolkningen under lång tid framöver.

1776 

Natten till den 21 september 1776 började lågorna slå ut från Fighting Cocks Tavern vid Whitehall Slip. De starka vindarna spred snart elden till närliggande byggnader och inom kort hade den förvandlat största delen av staden mellan Broadway och Hudsonfloden till ett inferno. Britterna skickade marinsoldater för att hjälpa invånarna med släckningsarbetet, men elden falnade inte förrän långt in på dagen. Det obebyggda området vid King's College hjälpte lyckligtvis till att stoppa lågornas framfart, men mellan 400 och 1000, närapå 25%, av New Yorks byggnader tros ha brunnit ner, däribland Trinity Church. Många hus som klarat sig undan branden plundrades också medan släckningsarbetet pågick. Både britter och amerikaner misstänkte att branden var anlagd, men av vem blev aldrig uppdagat. 

Händelsen fick dock britterna att införliva krigslag i staden, men detta till trots blomstrade kriminaliteten i New York under hela den brittiska ockupationen. Branden skapade också sanitära olägenheter, som kvarstod ända tills efter frihetskrigets slut när britterna evakuerade staden. 

1835

Branden började på kvällen den 16 december 1835 i en lagerlokal vid Hanover Square på nedre Manhattan och de iskalla vindarna drev snabbt elden vidare mot East River. Temperaturen låg runt %u221227°C och floden var stelfrusen, så brandmännen tvingades skära hål i isen för att komma åt vattnet. Men arbetet visade sig vara förgäves när vattnet frös på nytt i pumpar och slangar. I ett desperat försök att stoppa eldens framfart sprängde man hus som ännu inte börjat brinna, men det hade snarare motsatt effekt. Snart hade lågorna slukat 17 kvarter och förstört närmare 700 byggnader på Manhattans sydvästra udde, inklusive Wall Street och New York-börsen. 

Tjugo personer dog i branden och skadorna beräknades uppgå till ett dåtida värde av tjugo miljoner dollar, vilket idag skulle innebära flera hundra miljoner. Undersökningar visade att en antänd gasläcka var orsaken och det hela bedömdes som en olyckshändelse. Dessvärre var det inte många som fick ut något på sina försäkringar eftersom de flesta försäkringsbolag också fick sina kontor utbrända och därmed gick bankrutt. Branden inträffade dock under en ekonomisk boom, vilket gjorde att man relativt snabbt kunde bygga nya, brandsäkrare stenhus. 

Dessutom förstärktes brandförsvaret och en ny akvedukt byggdes för att säkerställa vattentillgången. Därmed blev detta den sista storbranden i New Yorks historia, dock långt ifrån den sista katastrofen.

Kommentarer

Fyll i fälten nedan för att kommentera. Kommentarer kan ta upp till 48 timmar att bli godkända.


Administratör

Bli den första att kommentera den här artikeln.