Lincoln Center

Lincoln Center

Lincoln Center har varit en del av New York under väldigt lång tid. Det var en del av en utvecklingsplan för området under 1950 och 1960-talet. Projektet genomfördes av John D. Rockefeller III. 

Dess fulla namn är egentligen Lincoln Center for the Performing Arts. Målet med Lincoln Center var att den skulle inhysa och sammanföra många olika former av kulturella fenomen. Idag har man 29 olika möjliga uppträdesplatser på Lincoln Center. Dessa är fördelade på både scener inomhus och utomhus. Detta gör Lincoln Center till en väldigt varierad lokal att hålla evenemang i.

Den som är intresserade av olika finkulturella uttryck bör söka sig till Lincoln Center. Här finns allt från dans till musik och opera. Här finns till och med ett samarbete med Mercedes-Benz Fashion Week i samband med dess anordnande. 

Olika former av festivaler och samlingar finns också i det årliga kalendariet för Lincoln Center. Bland annat White Light Festival och en Mozart festival kan upplevas här. I många fall så samordnar man flera kulturella discipliner åt gången, till exempel genom sång och dans på samma evenemang. 
På Lincoln Center fokuserar man också på att sprida och utbilda i kultur. Detta gör att man ibland har arrangemang med andra aktörer och även att man själv erbjuder olika projekt. Bland annat har man olika workshops och liknande för allmänhet och i vissa fall riktat till skolor. 

Lincoln Center hittar man i området kring Lincoln Square på 10 Lincoln Center Plaza. Det är enkelt att ta sig hit med kollektiva transporter. 

Kommentarer

Fyll i fälten nedan för att kommentera. Kommentarer kan ta upp till 48 timmar att bli godkända.


Administratör

Bli den första att kommentera den här artikeln.


karta
karta
Förstora kartan